Bilinçli Teknoloji Kullanımında Eğitimin Önemi
20th September 2021 By 7 Renk
blog

Teknolojik gelişmelerin asla azalmadığı günümüz şartlarında bu olgunun nasıl yönetileceği sürekli olarak araştırılmaktadır. Yıllardır teknolojinin insanlık için olumlu mu olumsuz mu olduğu üzerine çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla özellikle ebeveynler ve eğitmenler için çeşitli bilinçli teknoloji kullanımıeğitimlerinin bulunduğu görülmektedir. Farklı konferanslara ya da seminerlere katılmak söz konusudur. Böylece gelişim çağındaki teknoloji bağımlılığının engellenmesi mümkün hale gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de çeşitli teknoloji kullanımı eğitimleri bulunmaktadır. Ayrıca okullarda uygulanan ders programlarının teknolojiyi doğru ve yeterli seviyede kullanacak biçimde düzenlendiği görülmektedir. Bu nedenle eğitmenlere müfredat bazında hangi teknolojik materyallerden yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Eğitim kurumları bünyesinde değişik eğitim modelleri uygulanırken teknolojinin olumlu yönlerinden faydalanılması uygundur.

Günümüzde internetin ve teknolojinin olumlu kullanılması adına belirli riskler gündeme getirilmektedir. Bu risklerin geri planda kalması için ise teknolojinin olumlu yanları üzerinde durulması mümkündür. İnternetin ve teknolojinin insan hayatının tamamı haline gelmesi engellenmelidir. Ancak bilgiye ulaşımın sağlanması ve çeşitli uygulamalardan yararlanılması kişisel gelişime katkıda bulunabilmektedir. İletişimin doğru yollarla kurulması da teknolojinin yararlarından biridir. Sosyalleşmenin öncelikle yüz yüze gerçekleşmesi gereklidir. Ancak sosyal medyadaki olumlu sosyal iletişimlere dahil olunması da kişiler için faydalı olabilmektedir. Bir başka dikkat unsuru ise yaratıcılığa yöneliktir. Olumlu bilgileri ya da alanları gören çocukların kendilerini geliştirmek için internetten faydalanmaları mümkündür. Uluslararası projelerin yürütülmesi ya da teknoloji sayesinde ek eğitim materyallerine ulaşılması da olumlu teknolojik gelişmeler arasında örneklendirilebilmektedir.

Teknoloji Bağımlılığının Zararları Nelere Sebep Olmaktadır?

Teknolojinin artışıyla birlikte hangi yararlarının bulunduğu gibi ne gibi zararlarının var olduğu da ortaya çıkmaktadır. Teknoloji kullanımındaki en büyük sorunlardan biri güvenlik ile ilişkilidir. Uygun yaş sınırlamasının uygulanması sayesinde teknolojik bağlamların filtrelenmesi mümkündür. Böylece bilinçli teknoloji kullanımı kapsamında ebeveynlerin ve eğitmenlerin gerekli önlemleri alabildikleri görülmektedir. Olumsuz bir diğer husus ise kullanım süresiyle alakalıdır. İnternette fazla vakit geçirilmesi sonucunda sadece çocuklar olumsuz etkilenmemektedir. Günümüzde psikolojik ya da fizyolojik sorunların teknoloji kullanımına bağlı oluşabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla çocukların, ergenlerin ve yetişkin bireylerin doğru süre ile teknolojiye erişmeleri mühimdir. Böylelikle herhangi bir gelişim döneminde oluşabilecek bağımlılığın önüne geçilebilecektir. Ayrıca siber zorbalık, psikolojik bozukluklar ya da fiziksel problemler de engellenecektir.

Teknoloji bağımlılığın günümüzdeki büyük sorunlardan olduğu söylenmelidir. Elinden teknolojik cihazları düşürmeyen çocuklar sosyal ilişkilerden ve gerçek dünyadan uzak kalmaktadırlar. Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için gerekli hususların saptanması gerekmektedir. Bunların arasında çocukların internet kullanımı sürelerinin takip edilmesi ön plana çıkmaktadır. Yine psikolojik durumun gözlemlenmesi en önemli detaylardan biridir. Çocukların özgüven ya da insan iletişimi problemlerinin gözlemlenmesi sonucunda teknolojiden nasıl etkilendiği anlaşılabilmektedir. Kişilerin sosyal medya ya da internet üzerindeki olgulara kapılıp gerçek dünyadan uzakta kalmaları içine kapanma sorununu beraberinde getirebilmektedir. Bunun yanı sıra uyku problemleri, yeme bozuklukları ya da kas ve iskelet gelişimi sorunları oluşabilmektedir. Görme ve işitme duyularının hasar almaması için de teknoloji ile ilişkili olunan sürenin doğru planlanması mühimdir denebilir.

Çocuklarda Teknoloji Kullanımı Bilinci Nasıl Oluşturulmalıdır?

Bilinçli teknoloji kullanımı bağlamında eğitmenlerin kullandıkları faydalı materyallerden söz etmek mümkündür. Bunların arasında projeksiyon cihazları, akıllı tahtalar ve bilgisayarlar yer almaktadır. Ancak bu gibi cihazlar videolu anlatımlar, sesli ders materyalleri ya da görsel sunumlar sırasında tercih edilmektedir. Böylelikle gerekli olmayan durumlarda teknolojik aletlerle ya da internet ortamıyla ilişki kurulmasına lüzum görülmemektedir. Uygulamalı etkinliklerde teknolojinin doğru sürede ve uygun cihazlarla yönetilmesi önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan materyal kullanımı sunumları incelenebilmektedir. Bu sayede eğitmenlerin uyguladıkları doğru teknoloji kullanımından ebeveynler de faydalanabilmektedir. Yani çocukların ev ortamındaki teknoloji kullanımlarına yönelik bilgiler edinilebilmektedir. İnternet bağımlılığı testi gibi bir hizmetin sunulması ise kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken hususlardandır. Bu testi Yeşilay örgütü aktarmaktadır.

Çocukların teknoloji kullanımında doğru yönlendirilmesi için gündelik tavsiyeler göz önüne alınabilmektedir. Bu gündelik düzenin oluşturulması sayesinde teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesi uygun olacaktır. Doğru oturma pozisyonları, cihazlara uygun uzaklıktan bakılması gibi konulara dikkat edilmelidir. Yine ebeveynlerin çocuklara sunacakları internet ve akıllı cihaz kullanımı süresi uygun olmalıdır. Ödev esnasında ya da projelerde bilgisayarın yeterli sürede kullanılması mümkündür. Ayrıca yararlı siteler ile kaynaklardan bilgi edinilmesi önemli detaylardan biridir. Alışveriş, oyun, video izleme, sosyal medya gibi bağlamlarda internet bağımlılığı oluşabilmektedir. Dolayısıyla her yaştaki bireyin bu bağlamdaki internet kullanımını kontrol etmesi gerekmektedir. Çocukların gerçek hayattaki aktivitelere ve hobilere yönlendirilmesi ise en önemli teknolojik önlemler içerisinde yer almaktadır.