Deneyimsel Oyun Terapisinin Önemi
24th September 2021 By 7 Renk
blog

Deneyimsel oyun terapisi günümüzde sıklıkla uygulanan teknikleri içermektedir. Öncelikle bu terapi yönteminin ortaya çıkışından söz etmek doğru olacaktır. Dr. Byron Norton ile Carol Norton tarafından geliştirildiği bilinen terapi modeli çocukların gelişim düzeyindeki iyileşme tekniklerine odaklanmaktadır denebilir. Her bireyin kendine has psikolojik ve tepkisel özellikleri bulunmaktadır. Yani doğuştan gelen özelliklerin göz önünde bulundurulması sayesinde uygun iyileştirme planı oluşturulabilmektedir. Deneyimsel oyun terapisiise bu bağlamda hem fiziksel hem de bilişsel olgulara önem vermektedir. Bununla birlikte çocukların duygu durum özelliklerinin de saptanması söz konusudur. Böylelikle çocukların sosyal etkileşimlerinin ve dünyayı keşfetme süreçlerinin doğru yorumlanması mümkün hale gelmektedir. Elbette tekniğin uygulandığı pek çok çalışma alanından da bahsetmek gerekecektir.

Günümüz çalışma alanlarına bakıldığında deneyimsel oyun terapisi teknikleri sayısı disiplinde ön plana çıkmaktadır. Psikoloji ve sosyoloji ile yakından ilişkisi bulunan tekniğin çeşitli eğitim kurumlarında uygulanması mümkündür. Daha ayrıntılı biçimde deneyimsel oyun terapisinin teknik ve uygulamalı bilgilerinin edinilmesinin öneminden söz etmek yerinde olacaktır. Böylelikle çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarının uygun destekleme modellerini uygulamaları olağandır. Yine deneyimsel oyun terapisinin sıkça kullanıldığı bağlamdan oyun terapistliği olarak bahsetmek mümkün görünmektedir. Çünkü oyun terapisi artık başlı başına bir çalışma alanını ifade etmektedir. Çocukların oyun terapisi sürecinde bu gibi tekniklerle gözlemlenmeleri doğru iyileştirme ve yönlendirme modellerinin saptanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca sosyal hizmetlerde veya çocuk esirgeme kurumu gibi bağlamlarda görev alan kişilerin de bu terapi modeline hakim olmaları gerekmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulamaları Nelerdir?

Deneyimsel oyun terapisiyle alakalı sorgulanan birkaç farklı husus daha bulunmaktadır. Bunların ilki terapi modelinde ne gibi uygulamaların yer aldığına ilişkindir. Bir diğer merak edilen husus ise deneyimsel oyun terapisi uygulamalarının hangi yaş aralığındaki çocuklar için uygun olduğuna dairdir. Öncelikle deneyimsel oyun terapisinde bulunan yöntemlerden söz etmek faydalı olacaktır. Çocukların bireyler gelişimlerini ve kendilerine özgü tepkilerini terapinin merkezine alan bu modelde buna uygun etkinlikler uygulanmaktadır. Çocukların duygusal ve fiziksel tepkimelerinin gözlemlenmesi söz konusudur. İlk etapta keşif olarak adlandırılabilecek süreç ilerletilmektedir. Yani çocuğun oyun odasını ya da terapisti tanıması ve bu süreci anlamlandırması beklenmektedir. Bunun ardından terapist ile çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim ortamı önemini artırmaktadır. Çünkü ikinci etapta çocuğun terapistine güvenmesi ve onu benimsemesi yer almaktadır.

Oyun terapisi uzmanı ile çocuk arasındaki güvenli iletişimin kurulmasıyla birlikte uygun oyun modellerine yönelik bir plan oluşturulmaktadır. Burada terapistin deneyimsel oyun terapisi tekniklerine olan hakimiyeti oldukça mühimdir. Dolayısıyla eğitim seviyesinin ve tecrübenin yetkinliği yansıtması beklenmektedir. Bağlılık süreci güvenin kazanılmasından sonra çocuğun hem terapiye hem de terapistine olan yakınlığını temsil etmektedir. Böylece terapötik büyüme evresine geçiş yapılabilmektedir. Kendini ifade etmeye başlayan ve problemlerini yansıtabilen çocukların terapötik büyüme etabında gücünü fark etmesi amaçlanmaktadır. Çocuğun bireysel kimliğinin hem fiziksel hem de bilişsel bağlamda güçlendirilmesi önemlidir. Terapinin son evresinde ise çocuğun bu oyun terapisine ihtiyaç duymadan kendi yönelimlerini yapabilmesi istenmektedir. Yani deneyimsel oyun terapisi süreci çocukların kendi yönelimlerini ve eğilimlerini kontrol edebilmelerini sağlamaktadır.

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimleri Nereden Alınabilir?

Deneyimsel oyun terapisi tekniğini uygulamak isteyenlerin alabilecekleri çeşitli eğitimler bulunmaktadır. Lisans ya da yüksek lisans eğitim düzeyini tamamlamış olan kişilerin temel yetkinlikleri oluşmaktadır. Dolayısıyla çeşitli sertifika programlarına kayıt olunması ile ayrıntılı eğitimler kazanılabilmektedir. Böylece oyun terapisi uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı gibi meslek alanlarında çalışmak isteyenlerin yetkinliklerini sağlamaları mümkün görünmektedir. Yeni Terapi, Psikoloji İstanbul gibi özel kurumların bünyesinde çeşitli eğitimlere ya da seminerlere rastlanmaktadır. Kişilerin bu eğitim programlarına başvurmaları ile birlikte deneyimsel oyun terapisi üzerine ayrıntılı bilgileri edinmeleri olağandır. Elbette sertifika programlarında üniversite ve MEB onaylı eğitim paketlerine de bakılabilmektedir. Özellikle sertifika programlarının tamamlanmasıyla birlikte deneyimsel oyun terapisi eğitimi alınmış olacaktır.

Deneyimsel oyun terapisi eğitimlerinin yer aldığı farklı kurumlardan da bahsedilebilmektedir. Sempozyumlara katılmak ya da etkinlikleri takip etmek olasıdır. Deneyimsel oyun terapisi hakkında bilgilerini artırmak isteyen bireylerin düzenli buluşmaları ya da seminerleri takip etmeleri yerinde olacaktır. Kendi oyun terapi merkezini açmak isteyen kişilerin çeşitli sertifikaları almak istedikleri bilinmektedir. Bunların arasında deneyimsel oyun terapisi sertifikası bulunması kesinlikle bireyin tecrübesini artıracaktır. Ayrıca kişinin oyun terapisi teknikleri bakımından gelişmesi de mümkün hale gelecektir.

Değerli okuyucumuz. Siz de oyun terapisi eğitimi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak oyun terapisi programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.