Masal Anlatıcısı Özellikleri Neler Olmalıdır?
26th September 2021 By 7 Renk
blog

Masal anlatıcısı olarak yetkinliğin kazanılması günümüzde önemini artıran hususlardan biridir. Gerek masal anlatımının eğitimdeki önemi gerek ise yeni geliştirilen anlatım teknikleri bu eğitimlere olan ilgiyi de artırmaktadır. Bununla beraber masal anlatıcısı nedir sorusunu taşıyan sayısız insan vardır. Dolayısıyla burada hem masal anlatıcısının ne gibi uygulamaları yerine getirdiğini hem de taşıması gereken özellikleri açıklamak yerinde olacaktır. Genel bağlamda gerek eğitim sektöründe gerek ise farklı bağlamlarda masal anlatımı yapan kişilere masal anlatıcısı denmektedir. Ancak günümüze bakıldığında bu eğitimin yalnızca ebeveynler veyahut eğitmenler için önem taşıdığını söylemek yetersiz kalacaktır. Nitekim doktorlar, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları gibi çalışma gruplarının da masal anlatıcılığı eğitimlerine başvurdukları görülmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli kurumlarda çocuk bakıcısı olarak çalışanlar ya da sosyologlar da eğitim programlarına katılabilmektedirler.

Masal anlatıcılığının ön plana çıkmasıyla birlikte masal anlatıcısı özellikleri neler olmalıdır gibi sorular da yoğunlaşmaktadır. Bu konuda öncelikle eğitimlerin sağladığı bir yetkinlikten söz edilmelidir. Çocuklar ya da masalın anlatılacağı yaş grubu için uygun masal ve hikayelerin seçilmesi mühimdir. Bunun yapılması için dünya masallarına ve edebi eserlerin türlerine hakim olunmalıdır. Bu yetkinliğin yanı sıra doğru masalların seçiminde içeriğin saptanması da önem taşımaktadır. Ancak masal anlatıcısında olması gereken özellikler arasında anlatım teknikleri de büyük bir öneme sahiptir. Yani doğru bir diksiyon ile masal anlatımı bambaşka boyutlara taşınabilmektedir. Bunun yanı sıra uygun ve yeterli bir beden dili kullanımı sayesinde dinleyicinin ilgisi ile odağı artırılabilmektedir. İşte bir masal anlatıcısında bu gibi temel becerilerin geliştirilmesi söz konusu olmaktadır.

Masal Anlatıcılığı Eğitimi Alma

Masal anlatıcılığı eğitimlerinin alınması farklı kurumlar aracılığıyla sağlanabilmektedir. Öncelikle sertifika dışı eğitimlerden bahsedilmelidir. Eğitmenlerin seminerlerde bu gibi eğitimlere denk gelmeleri mümkündür. Bunun haricinde hem ebeveynlerin hem de farklı meslek grubu çalışanlarının takip edebilecekleri seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Eğitim kurumlarının masal anlatıcılığı etkinliklerine rastlandığında bunlara katılmak uygun bir seçenektir. Ayrıca çeşitli lisans programlarının ders içeriklerinde masal anlatıcılığı teorik bilgileri kazanılabilmektedir. Lakin masal anlatıcısı uzmanlığını kazanmayı hedefleyenlerin sertifika eğitimlerine yazılmaları olağandır. Günümüzde hem üniversitelerin hem de çeşitli özel kurumların masal anlatıcılığı eğitimini sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılmak isteyen herkesin şartlı olmayan sertifika eğitimlerine dahil olmaları uygundur.

Masal anlatıcılığı eğitimlerinde farklı dersler yer almaktadır. Özel kurumların ya da üniversitelerin sundukları sertifika eğitim süreçleri online veya yüz yüze eğitim ile ilerletilebilmektedir. Ayrıca eğitim programının tamamlanmasıyla birlikte üniversite onaylı sertifikalar edinilmektedir. Böylece iş hayatında yetkinliğini artırmak isteyen oyun terapistleri, çocuk gelişimi uzmanları, çocuk bakıcıları ve eğitmenler başarılarını kazanabilmektedirler. Üniversite onaylı masal anlatıcısı sertifikaları sayesinde eğitim kurumlarında artı katacak becerilerin doğrulanması söz konusudur. Derslerin içeriğine bakıldığında ise hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin bulunduğu meydana çıkmaktadır. Masal anlatıcılığının ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğine yönelik teknik bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca anlatım tekniklerinin geliştirilmesi adına uygulanan çeşitli çalışmalar da sertifika eğitimlerinde yerini almaktadır denebilir.

Masal Anlatıcısı Olmak İçin Alınan Dersler Nelerdir?

Masal anlatıcısı olmak isteyenlerin sertifika eğitimleri ile yetkinliklerini edinmeleri mümkündür. Bu programların hangi açılardan yetkinlik sağladığını belirtmek faydalı olacaktır. Dolayısıyla eğitim sürecinde verilen dersleri örneklendirmek iyi bir açıklama yoludur. Tekerleme, hikaye ve masalların incelenmesi söz konusudur. Bu incelenen eserlerin dünya çapındaki geçerlilikleri ve anlam boyutları da ele alınmaktadır. Elbette masal anlatıcısı olarak uzmanlaşma evresinde masalların bilinçaltında ne gibi etkilere sahip oldukları da öğretilmektedir. Bu aslında eğitimlerin psikoloji disipliniyle ilişkili derslerinden biridir. Bunun yanı sıra çocuklara yaptırılabilecek etkinliklerde masal şemasının oluşturulması ya da masal yazım teknikleri gibi bilgiler aktarılmaktadır. Dolayısıyla eğitmenlerin yanı sıra ebeveynlerin de masal anlatıcısı eğitimlerini almasında yarar vardır.

Masal anlatıcılığında masal anlatımının ve kullanılan tekniklerin de önemi vardır. Bu sebeple temel diksiyon ve beden dili eğitiminin yanı sıra farklı anlatım yöntemlerinden de söz edilmektedir. Uygulamaların da yapıldığı masal anlatıcısı sertifika programlarında masalların özetlerinin çıkarılmasına dair kuramsal bilgiler de sunulmaktadır. Ayrıca masal anlatıcısı olmak isteyen herkesin eğitim sürecine katılma olanağının bulunduğunu hatırlatmak gereklidir. Dolayısıyla üniversite eğitiminde buna dair zorunlu bir bölümün okunması söz konusu olmayacaktır. Dileyen herkes psikoloji ve sosyoloji alanları ile ilişkili bu önemli etkinlikte uzmanlık kazanabilmektedirler. Ayrıca interaktif uygulamalara dair bilgilerin edinilmesi de mümkün olmaktadır. Bu nedenle eğitim sektöründe çalışan kişilerin ya da çocuk bakıcılarının bu sertifika programlarına eğilim gösterdikleri söylenebilmektedir. Masal anlatıcısı nasıl olunur sorusunun cevabı tamamen eğitim paketinin içeriğine yöneliktir.

Değerli okuyucumuz. Siz de masal terapisi eğitimi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak masal terapisi programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.