Montessori Etkinlikleri Nasıl Uygulanır?
27th September 2021 By 7 Renk
blog

Montessori etkinlikleri nedir diye açıklamalar yapılması için bu yöntemin öneminden söz etmek gerekmektedir. Böylece etkinliklerin nasıl uygulandığının da ortaya çıkması mümkündür. Montessori metodundaki temel prensipler, çocukların kendi özgür ortamlarında öğrenme etkinliklerini uygulayabilmelerine yöneliktir. Bununla birlikte gerek eğitim kurumlarında gerek ise ev ortamında uygulanabilen bu metodun çocuklara kendi kendine öğrenme rolünü atadığı görülmektedir. Bireysel kimliğini edinen çocukların gelişim süreçlerinde kendi sorumluluklarını ele alabilmeleri ilk mühim noktalardan biridir. Bu bağlamda çocukların gelişim süreçlerinde doğruyu ve yanlışı seçebilmeleri mümkün hale gelmektedir. Ayrıca karar verme sürecindeki sorumluluk bilincinin kazanılması da önemli aşamalardandır. Çocukların ebeveynlerinden isteyecekleri ufak sorumlulukları kendi başlarına yerine getirebilmeleri gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır.

Montessori eğitimindeki temel prensipler sayesinde eğitmenin ve ebeveynlerin rolü de ortaya çıkmaktadır. Doğru bir etkinlik ortamının hazırlanmasından gerekli yönlendirmelere kadar çeşitli hususlar öğrenilmelidir. Böylece Montessori etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgilerin kazanılması söz konusudur. Tarihçesine bakıldığında psikolojik bir eğitim modelinin tasarlandığına rastlanan Montessori metodu çocuğun kendi yönetimini sağlayabilmesini hedeflemektedir. Bağımsızlık duygusunun gelişmesinin yanı sıra bireysel kimliğin sergilenmesi de mümkün hale gelmektedir. Özellikle içine kapanık çocukların ya da kendini rahat ifade edemeyen bireylerin Montessori tekniklerinde başarıya ulaşabildikleri görülmektedir. Bu sayede iç dünyanın yansıtılması ve gerek psikolojik gerek fizyolojik süreçlerin temsil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla Montessori etkinlikleri spesifik olarak küçük çocuklarda daha etkili olmaktadır denebilir.

Montessori Etkinliklerinde Eğitmenin Rolü

Montessori etkinliklerinin uygulanmasında eğitmenin ve ebeveynlerin rolü de mühimdir. Bu sebeple eğitmenlerin hangi aşamalara dikkat etmelerinin gerekli olduğu açıklanmalıdır. Montessori etkinlikleri nedir sorusunun yanıtlandığı eğitim programlarına katılmak mümkündür. Ayrıca bu eğitimin verildiği özel kurumlar yer almaktadır. Hem sertifika eğitimlerine hem de çeşitli eğitim seminerlerine katılmak uygundur. Bu sayede Montessori yönteminin detaylı gereksinimleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Montessori tekniğini mümkün kılacak eğitmenin rolü uygun ortamın hazırlanmasına yöneliktir. Çocuklara baskı kurulması ya da direktif verilmesi uygun değildir. Bunun yerine gözlemci pozisyonunda kalınması ve gerekli anlarda müdahale edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Montessori etkinliklerine yönelik eğitimlerin tamamlanması bu yöntemin nasıl uygulanması gerektiğinin edinilmesini sağlamaktadır. Etkinliklerin seçiminde de etkin bir role sahip olunmalıdır.

Montessori etkinliklerindeki gözlemci rolünün yanı sıra düzenin kurulması da önemli detaylardandır. Elbette çocukların kendi kendine öğrenme süreçleri hazırlanacaktır. Buna uygun odanın ya da sınıfın hazırlanması da eğitmenler ile ebeveynlerin sorumluluklarını yansıtmaktadır. Lakin prensiplerin sağlanması adına doğru bir düzenin inşa edilmesi de gereklidir. Yani etkinliklerin zamanında uygulanması mühimdir. Montessori etkinliklerinde eğitmenin rolleri arasında eğitim ortamını canlı tutmak da vardır. Bu ortamın süslenmesi ve ilgi çekici kılınması gerekecektir. Böylece çocukların farklı etkinlikleri uygulamaları mümkün hale gelmektedir. Uygun olmayan bir ortamda etkinliklerin ve öğrenme metodunun başarısına ulaşılamayacaktır. Lakin gerekli materyaller ve doğru etkinlik düzenekleri hazırlanırsa çocukların sürekli katılımları sağlanabilmektedir. Bununla birlikte çocukların fiziksel ya da psikolojik sorunlarını yansıttıkları etkinlik aşamalarında eğitmenin sürece katılması uygun görülmektedir.

Montessori Etkinliklerinin Temel Prensipleri Hakkında

Montessori etkinliklerinin temel prensiplerinin 5 adet olduğu bilinmektedir. Dr. Maria Montessori tarafından 1900’lü yıllarda geliştirilen Montessori metodu bu prensiplere bağlı olarak uygulanmaktadır. Ayrıca prensiplerin içeriklerine bakıldığında yöntem süresince elde edilen kazanımlar da anlaşılabilmektedir. Bu sebeple Montessori etkinlikleri nedir konusunu açıklarken bu eğitim modelindeki temel aşamaların betimlenmesi gerekmektedir. Beş temel prensip sırasız olarak çocuğa saygı, hazırlanmış çevre, emici zihin, kendi kendine eğitim ve duyarlı dönem olarak örneklendirilebilmektedir. Bunlar eğitim modelinin sıralı aşamalarını yansıtmamaktadır. Yalnızca Montessori etkinlikleri kapsamında hangi kavramların temel yaklaşımlar arasında yer aldığını simgelemektedir. Çocuğa saygı sürecinde aslında sunulan etkinliklerin bağımsız ve özgür bir ortamda yapılması ifade edilmektedir. Çocuğun kendi keşif sürecine izin verilmesi ilk prensiplerdendir.

Montessori metodunun bir diğer temel kazanım hedefi ise hazırlanmış çevre ile sağlanmaktadır. Hazırlanmış çevre prensibi yukarıda da belirtilen eğitmenin ve ebeveynin rolünü içermektedir. Etkinlik ortamının sürekli, canlı, ilgi çekici ve faydalı kurulması gerekmektedir. Kendi kendine eğitim prensibi ise modelin hedeflediği eğitim yolunu açıklamaktadır. Çocukların etkinlikleri kendi başlarına ilerletebilmeleri ve seçebilmeleri bireysel eğitim modelini mümkün hale getirmektedir. Keşif, tecrübe ve kazanım boyunca çocuklar kendi kendine eğitim sürecine dahil olmaktadırlar. Emici zihin de bu süreçte meydana gelen zihinsel ve bilişsel kazanımları ifade etmektedir. Edinilen kazanımların hafızada ve davranışsal tepkimelerde nasıl yer edindiği sorgulanmaktadır. Montessori temel prensipleri arasında bulunan duyarlı dönem ise her dönemde farklı motor becerilerin ve psikolojik süreçlerin işlediğinin göz önünde bulundurulmasına yöneliktir denebilir. Motivasyon ve kazanım sürecinin yaş düzeyindeki geçerlilikleri duyarlı dönemle açıklanabilmektedir.

Değerli okuyucumuz. Sizde montessori eğitimi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak montessori eğitmenlik programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.